Örömhír Portál

Két út

Mindnyájan rajta vagyunk egy úton, egy életúton. Megszülettünk és ráléptünk erre az életútra, és végig kell járnunk, akár tetszik nekünk, akár nem. Hova visz ez az út?
A Bibliában azt olvassuk, hogy az ember útja kétféle lehet. Vannak emberek, akiknek az útja a veszedelembe visz, másoknak pedig az életre.
„Mert tágas az a kapu és széles az az út, amely a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt.”  Máté evangéliuma 7, 13-14
Nagyon megdöbbentő Jézusnak ez a szava. Némely emberek meghalnak, és mennek a veszedelemre, mert már itt, a Földön is azt az utat járták. A veszedelem azt jelenti, hogy nincs visszaút. Onnan már nem lehet visszajönni, nem lehet utat váltani, ott vége a reménynek!

Mitől függ, hogy kinek hová vezet az útja, milyen lesz a vége?

Jézus szerint attól, hogy milyen utat választottunk. Jézus az út alatt a mi életutunkat, a mi életmagatartásunkat, életmódunkat, gondolkodásunkat érti, azt, ahogyan élünk. Te milyen úton jársz?
Az a benyomásunk, hogy nagyon sokféle út létezik. Ahány ember, annyi életút. De ez csak a látszat, Jézus szerint kétféle út vezet ki ebből a földi életből. Az egyik határállomáson kilépve az ember a veszedelemre (kárhozatra) megy, míg a másikon az életre, ami az örökéletet jelenti.

A széles úton sokan járnak. Miért járnak olyan sokan rajta? Azért, mert nem tudják, hogy a széles út hova visz! Ha én tudom, hogy egy útnak a végén, amin megyek – egy szakadék tátong, abban a percben visszafordulok, és nem megyek tovább rajta. Csak akkor folytatom az utat, ha nem tudom, vagy nem akarom tudomásul venni, hogy ott mi vár rám.
Ha valaki azt mondja: „Nem tudom, hogy hova visz az utam” – ez rossz jel! Mindegy, hogy ki vagy; lehetsz nagyon okos ember, fontos beosztásban, lehetsz sikeres, gazdag, vagy egészséges, ha nem tudod, hogy hová visz az utad – akkor a széles úton mégy.
Vészes jel az is, amikor valaki azt mondja, hogy „Majd kiderül!” Ugyanis csak a végén derül ki, és akkor már senki nem tud változtatni rajta.
A két út között ez döntő különbség: aki a széles úton megy, az nem tudja, hogy hova visz az útja. És azt sem tudja, hogy milyen úton halad! Aki pedig a másik úton megy, tudja, hogy ő most a keskeny úton jár.

Ha nem tudod, hogy milyen úton jársz, állj most meg! Állj meg, hogy megmondja Neked az Úr Jézus Krisztus, hogy hova visz az utad. Ő azt szeretné, ha mindnyájan egy „útellenőrzést” tartanánk, és megkérdeznénk magunktól: hová vezet az utam? Az Úr segítsen meg mindnyájunkat, hogy tudjunk utat váltani, a széles útról a keskenyre!

Lásd, eléd adtam ma az életet és a jót, de a halált és a rosszat is. Ezért parancsolom ma neked, hogy szeresd Istenedet, az Urat, járj az ő útjain, tartsd meg parancsolatait, rendelkezéseit és döntéseit, és akkor élni és szaporodni fogsz, mert megáld téged Istened, az Úr azon a földön, amelyre bemégy, hogy birtokba vedd. De ha elfordul a szíved, és nem engedelmeskedsz, hanem eltántorodsz, más istenek előtt borulsz le, és azokat tiszteled, kijelentem nektek már most, hogy menthetetlenül elvesztek. Nem éltek hosszú ideig azon a földön, ahova most átkeltek a Jordánon, hogy bemenjetek oda, és birtokba vegyétek. Tanúul hívom ma ellenetek az eget és a földet, hogy előtökbe adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Válaszd hát az életet, hogy élhess te és utódaid is!”   Mózes 5. könyve 30, 15-19