Örömhír Portál

Miért halt meg Jézus?

Isten jellemének, mint egy érmének, két oldala van: igazságosság és szeretet.
Igazságosságában el kell, hogy ítélje az embert, mert a bűnért büntetés jár. Szeretete folytán azonban minden vágya az, hogy az emberrel újra baráti viszonyban legyen.

Azért, hogy megszabadítson bennünket a bűnhöz való kötöttség fogságából, Isten olyan tervet készített, amely megfelel az Ő tökéletes mércéjének.
Jézus Krisztus egyedülálló, mert Ő tökéletesen Isten és tökéletesen ember is. Ő olyan, mint az Atya: „Én pedig, és az Atya egy vagyunk.” (János 10, 30)
Jézus emberként tökéletes volt, Ő a „rabszolgapiacon” kívülre született! Egyedülálló születése lehetővé tette, hogy az örökletes bűnös természet nélkül szülessen. Életében egyetlen bűnt sem követett el. Ezért egyedül Ő felelhetett meg Isten tökéletes mércéjének, Ő vásárolhatta meg nekünk a szabadságot, mert szabad volt a bűntől, és a rabszolgapiacon kívül álló volt. Isten, mint legfelsőbb Bíró, elismerte, elfogadta Krisztust, mint helyettest. Jézus volt az egyetlen tökéletes ember az emberiség történelmében, Ő pedig vállalta helyettünk a halálbüntetés elhordozását, a keresztet.

A kereszten Istennek mind igazságossága, mind szeretete tökéletes kielégítést nyert. A bűnt meg kellett büntetnie, így Isten szeretetében elküldte Fiát, Jézus Krisztust, hogy meghaljon helyettünk és elhordozza a bűneinkért járó halálos ítéletet.
Ezért kiáltott fel a kereszten Krisztus: „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet?” Máté 27, 46
Jézus Krisztus teljesen magára vette bűnünk büntetését. Azt a rettenetes kínszenvedést állta ki értünk, hogy megszakadt az Atyával való kapcsolata, ott a kereszten. (Ahogy az emberiség is elszakadt Istentől, de mi a saját bűneink miatt.)
Az Úr Jézus keresztáldozata két részből tevődött össze. Volt egy olyan része, amit mi emberek nem láthattunk. Az pedig a szenvedés, ami az Ő szívében zajlott, ami Őbenne ment végbe, amikor átélte a kárhozatot a pokol minden kínjával együtt. Ezt egyedül az Atya láthatta. A keresztnek azonban volt egy látható, külső része, mégpedig a kereszt gyalázata: a kereszten a megkorbácsolt Jézus, az odafeszített Megváltó. Látható volt egy összevert ember, akit szinte vérbe fagyva feszítettek a keresztre. Mint látványról mondja a próféta, hogy „nem volt arca kívánatos”. A keresztre feszített Jézus látványa nem volt kívánatos látvány, de aki odanézett, láthatta.

Közvetlen halála előtt Jézus ezt mondta: „Elvégeztetett!” Ami azt jelenti: megtettem, az ember bűnadósságát lefizettem!
Befejezte azt a munkát, amelynek során megszabadított a pokoltól és az örök pusztulásból. Megnyitotta az Istenhez vezető utat. A bűn válaszfalát elsöpörte az útból.