Örömhír Portál

Tanácsok kezdő hívőknek


Én a következőket tanácsolnám azoknak, akiknek szíve nemrég hajlott Istenhez:

Kedves testvérek, akik frissen keresitek az Urat!
Néhány jó tanács a kezdetekhez, hogy örömötök ne üröm legyen a kereszténységben, s hogy mi hamarabb beteljesedhessetek az Úrnak ismeretével, szeretetével:

1.) Kerüljétek azokat a gyülekezeteket, amelyek azt hirdetik magukról, hogy ők Isten igaz és egyetlen egyháza, vagy őnáluk van a színtiszta üdvözítő igazság! Vagy bármilyen irodalmat, személyt  a Biblia fölé helyeznek!

VIGYÁZAT,  EZEK  A  SZEKTÁK!!!

2.) Amíg nem rendelkeztek kellő bibliai ismerettel, kerüljétek azokat a személyeket, akik prófétának mondják magukat!

3.) Naponta tanulmányozzátok Isten igéjét, imádkozva a megértésért!


Tanácsok az Ige tanulmányozásához:

Az  IGÉT NEM ELÉG OLVASNI, ÉRTELMEZNI KELL!

A.)  Sose ragadjunk ki igét a szövegkörnyezetéből, mindig a teljes szövegkörnyezettel együtt vizsgálva keressük az igehely  értelmét.

B.) Az értelmezésnél mindig vegyük figyelembe, hogy: 
              - ki mondta
              - kinek mondta
              - mikor mondta
              - miért mondta

C.) Igét mindig Igével összevetve értelmezzünk.

D.) Egyetlen kijelentésből ne állítsunk fel szükségszerű törvényeket.

E.) Csak ott próbáljunk következtetésekkel élni, ahol nincs közvetlen igei kinyilatkoztatás.

F.) A nehezebben értelmezhető igéket, mindig próbáljuk könnyebben értelmezhető igéken keresztül megérteni.
 

4.) Soha se fuvalkodjunk fel a megszerzett ismerettől, mert nem rendelkezhetünk az ismeret teljességével.

5.) Mindig legyünk nyítottak arra, hogy tanácsot kérjünk és tanácsot adjunk!

6.) Keressük Istentől rendelt helyünket az egyházban, ahol épülhetünk és építhetünk!

Az Úr áldjon mindnyájunkat!

Szeretettel:
Tarró Csaba